Styrelse


RINGELUND ägs av Vä Arbetares Byggnadsförening, 
som är en andelsförening.

Föreståndare Sandra Nilsson.
Styrelsen består av:
Kenneth Jönsson (ordförande)
Bo Johnsson (sekreterare)
Bo Johnsson (kassör)